Webbyt
 
 
   
English
Uudised
Birma ja Tai 2016
India 2015
Ühe euroga Pärnust Prantsusmaale
Vietnami ja Kambod˛a reis
Eestikeelsed reisiportaalid
Ingliskeelsed reisiportaalid
Hääletamine
Autoturistile
Ilmaportaalid
Kohalik aeg
Reisiraha
Reisijate õigused
 
Nõuandeid reisi ostmiseks
 
Lennureisija õigused
 
Bussireisija õigused
 
Ürituste piletite ostmine
Geograafiamängud
Vaatamisväärsused
Usupühad
Festivalid
Näidismarsruudid
Ingliskeelsed dokfilmid ja reisisaated
   
 
Webbyt
 
Lennureisija õigused
EST » Seljakotirändur » Reisijate õigused » Lennureisija õigused
SisukaartPrindi
     
 

Lennureisija õigused

Euroopa Liidu (EL) lennureisijate õigusi reguleerib EL määrus 261/2004, mis kehtestab reisijate ühiseeskirjad lennureisist mahajätmise, hilinemise või lendude tühistamise korral. Määrusega kehtestatud õigused kehtivad reisijatele, kelle lend väljub või saabub EL liikmesriigi lennujaama, samuti kehtivad õigused väljaspool Euroopa Liitu asuvast lennujaamast saabuvate lendude puhul, kui teenindajaks on liikmesriigi lennuettevõtja.

Määruses sisalduvad õigused kehtivad siis, kui reisija on end õigeaegselt lennule registreerinud, samuti peab tal olema kinnitatud broneering.  

Lennu edasilükkamine või tühistamine
Lennureisi edasilükkumise või tühistamise puhul on lennuettevõtja kohustatud reisijate eest hoolitsema, pakkudes neile ooteajaga võrreldes piisavat toitlustamist, kommunikatsioonivahendeid (kaks telefonikõnet, faksi või elektronkirja) ning vajadusel hotellimajutust ja transporti majutusasutuse ja lennujaama vahel. Eesti tarbijakaitseameti hinnangul tuleks piisava söögi all mõista kerget einet, kui lend hilineb kaks-kolm tundi ja sooja toitu, kui lend hilineb üle kolme tunni.

Reisijal on õigus hoolitsusele juhul, kui lend hilineb vähemalt kaks tundi. Lühemat aega edasilükkamiseks ei peeta.
Lennu tühistamise või pikaajalise hilinemise korral peab lennuettevõtja andma inimesele valida, kas ta soovib piletihinna hüvitamist või muul moel lõppsihtkohta jõuda.

Teatud juhtudel on lennuettevõtja kohustatud lennu tühistamise korral maksma reisijatele ka hüvitist. Hüvitise määr sõltub lennu pikkusest, marsruudist ja ooteaja pikkusest ning võib ulatuda 125 eurost 600 euroni.

Hüvitise suurused on jagatud lennu pikkuse järgi :

* Kuni 1500 kilomeetrit: 125 eurot, kui lend kestab alla kahe tunni ja 250 eurot, kui lend kestab kauem kui kaks tundi.

* Üle 1500 kilomeetri EL piires või 1500-3000 kilomeetrit: 200 eurot, kui lend kestab alla kolme tunni ja 400 eurot, kui lend kestab kauem kui kolm tundi.

* Üle 3500 kilomeetri: 300 eurot, kui lend kestab alla nelja tunni ja 600 eurot, kui lend kestab kauem kui neli tundi.

Vahemaad saab arvutada siin. 

Vahel aitab ainult reisitõrke kindlustus

Määrus  ei näe ette lennuvedaja kohustust maksta kompensatsiooni lennu pikaajalise hilinemise puhul. Samas on Euroopa Kohus ühes 2009. aasta otsuses öelnud, et reisijad, kes jõuavad soovitud sihtkohta kolm tundi plaanitust hiljem, peaksid olema võrdsustatud nende reisijatega, kelle lend on tühistatud. Teisisõnu peaks neil olema õigus saada määrusejärgset hüvitist samadel alustel. Lennufirma vabaneb kompensatsiooni maksmise kohustusest vaid juhul, kui ta suudab tõestada tühistamise või hilinemise põhjustanud juhtumi erakorralisust.

Kui lennu tühistamise tingisid erakorralised asjaolud (halvad ilmastikutingimused, tehniline rike jms), on lennuettevõtja hüvitise maksmise kohustusest vabastatud ja niisugusel juhul on reisija ainus kaitse eelnevalt sõlmitud reisitõrke kindlustus.

Tehniline rike lennu tühistamise või hilinemise põhjusena ei ole alati automaatselt erakorraline - kui lennufirma on näiteks jätnud tegemata lennukile korralise hoolduse ja see toob kaasa mingi tehnilise rikke, mis omakorda põhjustab hilinemise/tühistamise, siis seda ei saa lugeda erakorraliseks juhtumiks. Seega ei saa alati üheselt väita, et tehniline rike on või ei ole kunagi erakorraline, seda tuleb alati eraldi hinnata.

Eelistage ümberistumisega lendudel ühtset piletit

Kui sihtkohta ei ole võimalik lennata otselennuga, peab kasutama mitut lendu. Sellisel juhul võib tekkida probleeme, kui esimene lend mingil põhjusel hilineb ja te ei jõua järgmisele lennule. Kui vähegi võimalik, oleks ümberistumistega reiside puhul parim, kui lennupilet müüakse reisi alguspunktist reisi lõpp-punkti ühtse piletina. Siis vastutab lennufirma teie kohalejõudmise eest reisi lõpp-punkti. See on võimalik siis, kui tegemist on mitme lennu puhul ühe lennufirmaga või on nende kahe või enama lennufirma vahel koostööleping.

Kuhu pöörduda?
Kui lend oluliselt hilineb, jäetakse ära või reisijaid ei lubata lennule, tuleb esmalt pöörduda lennufirma töötajate või esindajate poole, kes on kohustatud reisijaid abistama. Iga reisija, kes jäetakse lennureisist maha, kelle lend tühistatakse või hilineb vähemalt kaks tundi, peab saama kirjaliku teatise, milles on märgitud hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad.

Juhul, kui vajalikku abi ei pakuta või rikutakse reisijate õigusi, on soovitatav esitada koheselt kaebus vastavat lendu teenindavale lennuettevõtjale.

Kui lennuettevõtja kuue nädala jooksul ei vasta või kui te ei jää vastusega rahule, on tarbijal soovitatav täita lennureisija õiguste EL kaebuse vorm  ja saata see liikmesriigi täitevasutusele, kus vahejuhtum aset leidis. Kui vahejuhtum leidis aset EList väljaspool, kuid lennul EL territooriumile EL lennuettevõtjaga, võite ühendust võtta sihtkohariigi täitevasutusega.

Rikutud või kadunud pagas

Pagasiga seotud probleeme lahendatakse Montreali konventsioonist lähtudes, mille leiate siit.

Kui pagas on rikutud, hilineb või on kadunud, tuleb kohe pöörduda vastavasse teenindusletti ja vormistada olukorra kohta raport.

Rikutud pagasi puhul on tarbijal õigus lennuvedajale esitada kaebus koos kahjunõudega seitsme päeva jooksul. Kui pagas on kadunud, siis on aega kaebust esitada 21 päeva jooksul alates juhtunust.

Kaebuses tuleb vedajale esitada  lennujaamas tehtud raport, koopiad pagasikviitungitest ja pardakaartidest ning omapoolne kahjunõue.

Pagasi hilinemise või kadunuks jäämise korral ei tasu kohvris olnud asju asendada enne, kui lennufirmaga on oma õiguste osas konsulteeritud, sest reisijatele pakutav abi võib vedajate lõikes erineda.

Kompensatsiooni ülemine piir, olgu selleks siis pagasi kahjustumine, hilinemine või kaotsiminek, on 1000 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut SDRi ehk ligi 1214 eurot. SDRi väärtust saab vaadata siit.

Pagasiprobleemide puhul (aga ka pileti jms murede korral) võib täiendava abi saamiseks pöörduda Euroopa tarbijakaitsekeskuse poole, mis asuvad igas liikmesriigis. Nimekiri nendest riikide lõikes asub siin. Eestis on võimalik tööpäeviti kell 9-16 võimalik helistada tarbijakaitseameti nõuandetelefonil 6 201 707.


 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
< Jaanuar 2019  >
 

 
Free website - Webbyt